ในที่สุดวันที่สาวก Hunter X Hunter รอคอยก็มาถึงแล้ว!