การขยายคาสิโน Prairie Flower ยังคงดำเนินต่อไปแม้จะล่าช้าเล็กน้อย