มีรายงานว่า Entain มองเห็นโอกาสในการขายของ PartyPoker